Weer Informatie

4.4°C
Wind: 4km/u | min:1°C | max:4°C

Verkeers Informatie
A1 Apeldoorn richting Hengelo Bij Bathmen. Kapotte vrachtauto. A1